Utökad ordlista!

Ordlistan har utökats med några fler termer och förklaringar till dessa.
Till Ordlistan.