Platser

Här kan du läsa om platser som har anknytning till släktforskningen. Platserna är redovisade per län och socken och indelade i olika kategorier.

Socknar i Gävleborgs län (X) >>

Socknar i Jämtlands län (Z) >>

Socknar i Kopparbergs län (W) >> Från 1997 Dalarnas län (W).

Socknar i Stockholms län (AB) >>

Socknar i Västernorrlands län (Y) >>

Socknar i Norrbottens län (BD) >>

Socknar i Uppsala län (C) >>

Socknar i Västerbottens län (AC) >>


Det finns en enklare karta (Google Maps) med platser som har anknytning till släktforskningen.
Till Genealogikartan>>
En ny egenutvecklad karttjänst är under utveckling Genealogikartan.se


Ortnamn är namn på städer, byar, gårdar, sjöar, älvar osv. Ortnamnen beskriver ofta en plats, t.ex. hur den ser ut, vilka djur och växter som finns där eller vilken person som först brukade den.
Inom Institutet för språk och folkminnen samlar man in, bevarar och forskar om dialekter, ortnamn, personnamn och folkminnen. Läs mer >>.
Sök namn i Ortnamnsregistret >>