Dokument

Det finns en stor mängd gamla dokument som är bevarade). De äldsta dokumenten är daterade tidigt 1800-tal. Det finns bl.a. bouppteckningar, köpekontrakt, lagfartsbevis, födorådskontrakt, förmyndarskapsprotokoll, betyg, brev och sorgebrev.

Har du gamla dokument som du kan tänka dig lägga upp på hemsidan, hör gärna av dig.