Verner och Inez

Margits anor

Verner Persson (farfar) och Inez Sjöström (farmor).
Skansnäs, Vilhelmina socken (AC).
De fick sju barn, Ulf (far).